alt

SAÇ EKİMİ ANTALYA

Sağlıklı bir bireyde 100 bin adet saç bulunmaktadır. Günlük olarak ortalama 150 adet saçın dökülmesi normal karşılanmaktadır. Yoğun saç kaybı, birden çok nedene bağlı olarak her yaş grubundan bireylerde görülmektedir. Saç dökülmesi problemi kadınlarda sıklıkla görülen bir durum olsa da, kalıcı saç kaybı yani kellik, erkeklerde daha sık görülen bir problemdir. Saçların yoğun bir şekilde dökülmeye başlamasıyla dökülmeye karşı tedaviye başlansa da etkili sonuçlar alınamayabilir. Bu doğrultuda dökülen saçların yerine başka bölgelerden alınan donör saç köklerinin ekilmesi gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kişileri rahatsız eden bu problemin tedavisi için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Saç ekimi yöntemleri dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Kişiye hangi yöntemin uygun olacağının analizi yapılarak tedaviye başlanmaktadır. 90’lı yıllardan günümüze kadar saç ekim yöntemlerinin oldukça ilerlemesiyle eskiye kıyasla çok daha doğal görünümler elde edilebilmektedir. Saç ekimi tekniğinin kişinin anatomik yapısına bağlı olarak uygulamayı gerçekleştirecek olan hekim tarafından belirleneceği unutulmamalıdır.

SAÇ EKİMİ YÖNTEMLERİ

Saç ekim yöntemleri, saç köklerinin kafa derisinden toplanma biçimi ve köklerin yerleştirilme biçimine göre değişiklik göstermektedir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle saç ekim metotlarına bir takım yeniliklerin gelmesiyle saç naklinin ağrısız, yara izsiz yapılması sağlanmıştır. Saç ekim yöntemleri ana başlık olarak FUT ve FUE diye 2’ye ayrılmaktadır. FUT yönteminde şerit halinde bir kesi ile çıkarılan saç kökleri, FUE yönteminde birer birer çıkarılmaktadır. FUE yöntemiyle gerçekleştirilen saç ekim operasyonlarında saç kökleri, manuel, motor ve robotik tekniklerle elde edilmektedir. FUT yöntemi ile saç ekimi ise günümüzde pek tercih edilen bir yöntem değildir. Saç ekimi teknikleri ile 2 sonuç hedeflenmektedir;

  • • Yüksek ölçekte doğal sonuç elde edebilmek,
  • • Donör bölgesi yeterli olmayan kişiler için saç naklinin yapılmasına imkan sağlamak.

Saç ekimi tedavisi, saç köklerinin alınmasıyla saç ekilecek bölgede açılan kanallara saç köklerinin ekilmesi şeklindedir. Fakat uygulama kısmı farklılıklar gösterebilmektedir. Geçmişten günümüze yapılan saç ekimi teknikleri şunlardır;

SAÇ EKİMİNDE FUT TEKNİĞİ

2000’li yılların başına kadar en çok tercih edilen saç ekim yöntemi olan FUT tekniği, teknolojinin gelişmesiyle ve yeni yöntemlerin ortaya çıkmasıyla günümüzde tercih edilmemeye başlanmıştır.

Saç ekim yöntemleri arasında en eski yöntemlerden biri olan FUT tekniğinde, ekim için kullanılması planlanan saç kökleri, iki kulak arasında kalan ense bölgesindeki deri tabakasıyla birlikte kesilerek çıkartılmaktadır. 3 santimetrekare deri tabakası tamamen kesilerek çıkartıldıktan sonra bölgede bulunan saç kökleri mikroskop altında deri dokularından ayrılarak uygulama bölgesine şeritler halinde tek tek nakledilmektedir. İşlem tamamlandıktan sonra kesilen bölge dikilir. Saç köklerinin toplu halde alınabilmesinden dolayı daha hızlı saç ekimi yapılması, bu yöntemin avantajı olarak görülebilir. Ancak diğer yöntemlere kıyasla iyileşme sürecinin daha uzun olması ve kesilen bölgede 8-10 santimetrelik bir yara izi kalması nedeniyle eskisi kadar tercih edilmemektedir.

SAÇ EKİMİNDE FUE TEKNİĞİ

FUE saç ekimi yöntemi, ilk olarak 2002 yılında Rassman ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. FUT tekniğinde olduğu gibi saç kökleri, iki kulağın arasında kalan ve ense bölgesi olarak tanımlanan yerden alınmaktadır. Farklı olarak, saç kökleri donör bölgeden bölgesel ve toplu olarak değil, birer birer alınmaktadır. Doğal bir görüntü elde edilmesi ve donör bölgede herhangi bir tahribat bırakmaması sebebiyle FUT yöntemini geride bırakmıştır. FUE yöntemi ile gerçekleştirilen saç ekimi, lokal anestezi altında yapılarak kişinin ağrı ve acı hissetmesini de ortadan kaldırmaktadır.

Saç ekimi teknikleri arasında günümüzde bir standart haline gelmiş FUE saç ekimi tekniği, 4 farklı şekilde yapılmaktadır;

Manuel Punch ile FUE

FUE yönteminde saç kökleri öncelikle manuel punch tekniğiyle toplanmaktaydı. Saç kökleri, farklı boyutlara sahip uçları bulunan punchlarla hekim tarafından teker teker gevşetilir. Sonrasında ise micropen-set adı verilen cihazla gevşetilen saçlar birer birer toplanır. El ile tek tek toplanması nedeniyle manuel punch tekniğiyle gerçekleştirilen FUE saç ekimi yöntemi bir hayli zaman almaktadır.

Mikromotor ile FUE

Saç köklerinin alınacağı yerler bu cihaz sayesinde otomatik olarak gevşetilmektedir. Tıpkı manuel punch tekniğinde olduğu gibi farklı büyüklüklerde uçları bulunmaktadır. Bu uçlar istenilen boyuta göre mikro motor cihazına yerleştirilir. Daha sonra saç kökleri etrafında minik delikler açılarak saç kökleri otomatik şekilde gevşetilmiş olur. Gevşetilen saç kökleri yine manuel punch tekniğinde olduğu gibi mikropen-set cihazı ile toplanmaktadır. Otomatik dönme özelliğiyle saç ekimi operasyonları daha kısa bir süre içerisinde tamamlanabilmektedir.

Robotik FUE

Gelişen teknoloji sayesinde saç ekim metotları kapsamında çeşitli yenilikler ortaya çıkmıştır. Robotik FUE olarak adlandırılan bu yöntemde saç kökleri hekim tarafından yönlendirilen bir robot aracılığıyla toplanmaktadır. Bu sistem, kafanın birden çok kamerayla görüntülenerek, görüntünün bilgisayar ortamına yansıtılmasıyla çalışmaktadır. Bilgisayar ortamına iletilen görüntüler ile yapılan analizlerin tamamlanmasıyla, saçların çıkış yönlerine göre saç kökleri toplanmaktadır. Bilgisayar ekranı sayesinde kafa derisi görüntüsü büyütebildiği için kökler arası mesafe net bir şekilde görüntülenebilmektedir. Bu sayede saç köklerinin alınması esnasında, diğer saç köklerinin zarar görmesi ihtimali en az seviyeye indirgenmiş olur. Bu özelliği sayesinde standart saç ekim metotları ile kıyaslandığında Robotik FUE daha avantajlı bir noktaya gelmiş olur. Robotik FUE henüz gelişmekte olan bir teknoloji olduğundan çoğu merkezlerde rutin şekilde kullanılmamaktadır.

SAÇ EKİMİNDE DHI TEKNİĞİ

Saç ekim yöntemleri arasında önemli bir yeri olan Kalem Tekniği olarak da adlandırılan DHI yöntemiyle saç ekimi, FUE saç ekiminin özel uçlara sahip Implanter/Choi Pen aracılığı ile gerçekleştirilmesidir. Implanter kalem tekniğiyle saç ekimi, Choi saç ekimi ve tıraşsız saç ekimi yöntemi isimleriyle bilinmektedir. Choi iğnesinin ince, yuvarlak bir şekli ve oldukça keskin bir ucu bulunmaktadır. DHI saç ekimi yönteminde saç kökleri bu iğne aracılığıyla donör bölgeden toplanmaktadır. Bu yöntem saç köklerinin kanal açılmadan saçsız bölgeye direkt ekilebilmesi özelliğiyle diğer FUE saç ekim metotları aşamalarından farklıdır. Özetle FUE yönteminin bilinen kanal açma ve yerleştirme aşamaları, Choi kalem aracılığıyla DHI yönteminde aynı anda gerçekleştirilmektedir. Bu sayede saç kökleri, saç derisi dışında çok daha az bir süre beklediği için, saç köklerinin ekildiği yerde sağlıklı bir şekilde tutunma ihtimalini arttırmaktadır.

Hiperbarik Saç Ekimi

Saç ekimi yöntemleri arasında iyileşme sürecinin hızlanması amacıyla tercih edilen yöntem olan Hiperbarik Saç Ekimi yönteminde oksijenden faydalanılmaktadır. Oksijenin yara iyileştirici gücü, saç ekimi operasyonu esnasında açılan deliklerin kolay iyileşmesini de sağlamaktadır. Bu yöntem direkt saç ekimi esnasında değil, saç ekimi operasyonundan sonra uygulanmaktadır.

HANGİ SAÇ EKİMİ YÖNTEMLERİ TERCİH EDİLEBİLİR?

Saç ekimi için hangi yöntemin seçileceği konusunda alanında uzman hekim ve kadrosuyla ön görüşme gerçekleştirmek daima daha iyi bir seçim yapılması için doğru bir yöntem olacaktır. Aynı zamanda saçın tedavi sırasında verebileceği sonuçlara göre tedavi metotları hakkında da bilgilendirme yapılacaktır. Genel olarak DHI saç ekimi tekniği, en iyi saç ekimi tekniği olduğundan ve doğal görünüm elde edilebildiğinden sıklıkla önerilmektedir. Ancak saç tipi, seyrekliği ve kök hücrelerin verimliliği tedavi yönteminin de değişmesinde etkili faktörlerdendir.

SAÇ EKİMİ İÇİN SAÇ ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Saç ekimi operasyonu öncesinde doğru bir saç analizi yapılması, en doğru saç ekimi yönteminin belirlenebilmesi için çok büyük bir öneme sahiptir. Alanında uzman hekim ve kadrosu tarafından steril bir ortamda gerçekleştirilecek olan doğru tetkikler sonucunda kısa bir süre içerisinde kişi için en ideal yöntem belirlenerek yüksek başarılı sonuç elde edilebilmesi mümkün olmaktadır.

SAÇ EKİMİ TEKNİKLERİ BELİRLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kişinin yaşının büyük bir önem arz etmesi ile birlikte cinsiyet faktörü de göz önünde tutulmalıdır. Saç dökülmesinin altında yatan doğru nedenin detaylı bir şekilde belirlenmesi, kişiye uygun en ideal yönteme karar verilmesinde büyük önem taşımaktadır. Saç ekimi operasyonundan en az 3 gün önce kişinin sigara ve alkol kullanımını kesmesi zorunludur. Kişinin 5 gün öncesinden kan sulandırıcı ilaçları kesmesi de tüm operasyon adımlarının konforlu bir hale gelmesinde oldukça etkilidir.

SAÇ EKİMİ FİYATLARI ANTALYA

Saç ekimi fiyatları, kullanılması gereken greft sayısına, hekim tecrübesine, operasyonun gerçekleştirileceği hastane/klinik seçimine, ekim tekniklerine göre farklılık göstermektedir. Başarılı ve uzun süreli kalıcı bir sonuç alabilmek için alanında uzman hekim ve ekibi tarafından steril bir ortamda saç ekiminin gerçekleştirilmesi gerektiği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Size özel saç ekimi tekniğinin belirlenmesi amacıyla saç analizinizi yaptırmak için randevu oluşturmak ve saç ekimi fiyatları hakkında bilgi almak için +90 530 602 08 39 numalardan bizi arayabilir veya wthspplnk üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doktorunuza Sorun

Doktorunuza Sorun

Instagram